PROFI Feinputz 0,6 mm

Vápenná štuková omítka s přírodním krémově bílým povrchem pro vnitřní použití

Kat.č. Balení
2800 pytel pytel (40 kg)

Vnitřní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Difuzně otevřený
Natureplus


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Jako jemná štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné vápenocementové jádrové omítky. Zpracovává se ručně. Je vhodná také jako štuková vrstva na sanační omítky.

Vlastnosti

Vysoká paropropustnost, snadná zpracovatelnost, rovnoměrná struktura.

Faktor difúzního odporu μ cca 10
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,45 W/(m·K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1450 kg/m³
Pevnost v tlaku > 0,5 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 4 kg/m²/3 mm
Spotřeba vody cca 11 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy min. 3 mm