PROFI Feinputz 0,6 mm

Vápenná štuková omítka s přírodním krémově bílým povrchem pro vnitřní použití

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
2802 pytel pytel (25 kg) ks 145,00 175,45
2800 pytel pytel (40 kg) ks 220,00 266,20

Vnitřní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Difuzně otevřený
natureplus


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Jako jemná štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné vápenocementové jádrové omítky. Zpracovává se ručně. Je vhodná také jako štuková vrstva na sanační omítky.

Vlastnosti

Vysoká paropropustnost, snadná zpracovatelnost, rovnoměrná struktura.

Spotřeba materiálu cca 4 kg/m²/3 mm
Tloušťka vrstvy min. 3 mm
Spotřeba vody 2800: cca 11 litrů čisté vody/40 kg pytel
Spotřeba vody 2802: cca 6,5–7 litrů čisté vody/25 kg pytel
Pevnost v tlaku > 0,5 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1450 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 10
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,45 W/(m·K)