PROFI Unimalta 4 mm

PROFI Grundputz 4 mm

Vápenocementová jádrová ruční omítka s větší zrnitostí pro vnitřní i vnější použití

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
1900 pytel pytel (40 kg) ks 179,00 216,59
1910 silo silo t 4 475,00 5 414,75

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, případně jako podklad pod keramické obklady. Lze nanášet ve větší tloušťce a také použít pro zdění a pro drobné opravy.

Vlastnosti

Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.

Spotřeba materiálu cca 15 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy vnitřní stěna: min. 10 mm
Tloušťka vrstvy vnitřní strop: min. 8 mm
Tloušťka vrstvy vnější stěna: min. 15 mm
Tloušťka vrstvy vnější strop: min. 10 mm
Spotřeba vody cca 5,5–6 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 6 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu > 2 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1900 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 20
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,82 W/(m·K)