PROFI Putz 1,2 mm

Univerzální vápenocementová ruční směs pro omítání a zdění všech běžných typů zdiva

Kat.č. Balení
2310 pytel pytel (25 kg)
2300 pytel pytel (40 kg)
2330 silo silo

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Jako jádrová omítka, povrch lze zafilcovat. Také pro drobné opravy zdiva a omítek, zazdívání drážek a prostupů. Při zdění pro zdivo z pálených nebo cementem pojených tvárnic. Pro vnitřní i vnější prostředí.

Vlastnosti

Univerzální použití, hrubší povrch při filcování.

Faktor difúzního odporu μ cca 15
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,82 W/(m·K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1450 kg/m³
Pevnost v tahu za ohybu > 1 N/mm²
Pevnost v tlaku > 3 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 14 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 8 litrů čisté vody/40 kg pytel
Spotřeba vody cca 5 litrů čisté vody/25 kg pytel
Tloušťka vrstvy vnitřní stěna: min. 10 mm
Tloušťka vrstvy vnitřní strop: min. 8 mm
Tloušťka vrstvy venku: min. 20 mm