PROFI Putz 1,2 mm

Univerzální vápenocementová ruční směs pro omítání a zdění všech běžných typů zdiva

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
2310 pytel pytel (25 kg) ks 125,00 151,25
2300 pytel pytel (40 kg) ks 188,00 227,48
2330 silo silo t 4 700,00 5 687,00

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Jako jádrová omítka, povrch lze zafilcovat. Také pro drobné opravy zdiva a omítek, zazdívání drážek a prostupů. Při zdění pro zdivo z pálených nebo cementem pojených tvárnic. Pro vnitřní i vnější prostředí.

Vlastnosti

Univerzální použití, hrubší povrch při filcování.

Spotřeba materiálu cca 14 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy vnitřní stěna: min. 10 mm
Tloušťka vrstvy vnitřní strop: min. 8 mm
Tloušťka vrstvy venku: min. 20 mm
Spotřeba vody cca 8 litrů čisté vody/40 kg pytel
Spotřeba vody cca 5 litrů čisté vody/25 kg pytel
Pevnost v tlaku > 3 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu > 1 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1450 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 15
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,82 W/(m·K)