PROFI MUP-L Leichtgrundputz

Lehčená vápenocementová jádrová omítka pro strojní i ruční zpracování se zlepšenými tepelněizolačními vlastnostmi

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
1400 pytel pytel (40 kg) ks 240,00 290,40
1410 silo silo t 6 000,00 7 260,00

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Zvýšená flexibilita


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro všechny běžné typy zdiva, ideální na fasádu na vysoce tepelněizolační podklady, např. cihly typu THERM. Lze použít i v interiéru. Při strojní aplikaci na fasádu z keramických THERM bloků není třeba používat kotvicí postřik.

Vlastnosti

Velmi snadno zpracovatelná, zvýšený tepelný odpor, odolnost proti náhlým teplotním změnám, eliminuje vznik trhlin, nízká spotřeba.

Spotřeba materiálu cca 12,5 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy vnitřní stěna: min. 15 mm
Tloušťka vrstvy vnitřní strop: min. 10 mm
Tloušťka vrstvy vnější stěna: min. 20 mm
Tloušťka vrstvy vnější strop: min. 15 mm
Spotřeba vody cca 10 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 2,5 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu > 1 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1300 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 15
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,45 W/(m·K)