PROFI Kleber C1T

Cementové lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb v interiéru

Kat.č. Balení
2600 pytel pytel (25 kg)

Vnitřní použití Použití na podlahy Použití na stěnu Zpracování: ruční Vhodný pod obklady
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png zkoušeno dle C1T


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro kladení obkladových prvků a dlažeb s nasákavým nebo hutným střepem. Není vhodné na podklady se zabudovaným vytápěním.

Vlastnosti

Třída C1T, snížený skluz, dobrá zpracovatelnost.

Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 2 hodin(y)
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 2 hodin(y)
Otevřený čas (+20 °C) cca 30 minut
Otevřený čas (+20 °C) ≥ 20 minut
Pevnost spoje ≥ 0,5 N/mm² počáteční tahová přídržnost
Pevnost spoje – počáteční tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm²
Skluz ≤ 0,5 mm
Skluz ≤ 0,5 mm
Spárování/pochůznost (+20 °C) min. po 24 hodinách
Spárování/pochůznost (+20 °C) cca po 24 hodiny (resp. ztvrdnutí malty)
Spotřeba materiálu cca 2–4 kg/m² v závislosti na zubovém hladítku
Spotřeba materiálu cca 2–4 kg/m²
Spotřeba vody cca 5–5,5 litrů čisté vody/pytel
Spotřeba vody cca 6–6,5 litrů čisté vody/25 kg pytel
Tloušťka vrstvy max. 5 mm (při zhutněném maltovém loži)
Tloušťka vrstvy max. 5 mm
Třída reakce na oheň A1
Třída reakce na oheň A1
Trvalá odolnost spoje ≥ 0,5 N/mm² tahová přídržnost po ponoření do vody
Trvalá odolnost spoje NPD N/mm² tahová přídržnost po tepelném stárnutí
Trvalá odolnost spoje NPD N/mm² tahová přídržnost po cyklech zmrazení–rozmrazení
Trvalá odolnost spoje – vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 0,5 N/mm²
Zatížitelnost cca po 3 dni/dnech
Zrnitost ≤ 0,7 mm