Rohový profil s tkaninou

Rohový profil pre protipožiarne riešenie ostenia v ETICS

Kat.č. Balenie
5794 AFC 10/15 – 2,5 m

Popis

Oblasť použitia

Vlastnosti