Parapetný omietkový profil SOL-PAD

Parapetný omietkový profil

Kat.č. Balenie
5611 hĺbka parapetného lôžka 280 mm, zásuvná výška parapetu 20 mm
5612 hĺbka parapetného lôžka 280 mm, zásuvná výška parapetu 0 mm
5613 hĺbka parapetného lôžka 420 mm, zásuvná výška parapetu 20 mm

Popis

Oblasť použitia

Profil na spoľahlivé uloženie parapetov v nadväznosti na ostenie a podkladný profil rámu okna. Sadu tvorí ľavý a pravý kus.

Vlastnosti