Okenná lišta s tkaninou

Okenní lišta

Začisťovacia lišta na napojenie rámu okna alebo dvier na ETICS

Kat.č. Balenie
5801 šírka profilu 9 mm, dĺžka 2,4 m

Popis

Oblasť použitia

Vlastnosti