Montážny prípravok s 6hrannou stopkou

Montážní přípravek s 6-ti hrannou stopkou

Pre montáž hmoždiniek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V

Kat.č. Balenie
5571

Popis

Oblasť použitia

Vlastnosti