Montážny prípravok pre montáž kotiev termoz SV II ECOTWIST

PROFI Versetzwerkzeug ecotwist

Kat.č. Balenie
8454 260 mm
8455 400 mm

Popis

Oblasť použitia

Pre kotvenie EPS hrúbky 100 – 260 mm

Vlastnosti