PROFI Silikatputz

Pastózna štrukturálna omietka na silikátovej báze k okamžitému použitiu

Kat.č. Balenie
7220 vedro hladená 1,5 mm vedro (25 kg)
7230 vedro hladená 2,0 mm vedro (25 kg)

Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený Barevný výrobok je k dispozícii Zvýšená flexibilita


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch EPS

Vyhlásenie o parametroch minerálna vlna

Popis

Oblasť použitia

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS s izolantmi z EPS a MW, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky a betónové podklady.

Vlastnosti

Dobrá spracovateľnosť, zvýšená odolnosť proti rastu baktérií a plesní, veľmi dobrá paropriepustnosť, stálofarebná, široká ponuka farieb.

Spotreba materiálu 7220: cca 2,3 kg/m²
Spotreba materiálu 7230: cca 2,9 kg/m²
Hrúbka vrstvy 1,5 a 2 mm
Faktor difúzneho odporu μ cca 30
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,7 W/(m·K)