PROFI UNI AM

Lepiaca a stierková hmota pre fasádne tepelnoizolačné dosky z EPS a MW

Kat.č. Balenie
6721 vrece vrece (25 kg)
6720 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch EPS

Vyhlásenie o parametroch minerálna vlna

Vyhlásenie o zhode EPS
Vyhlásenie o zhode minerálna vlna

Popis

Oblasť použitia

Na lepenie izolačných dosiek z EPS a MW v zatepľovacích systémoch a na vytváranie výstužnej vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny.

Vlastnosti

Dobrá spracovateľnosť a prídržnosť k podkladu aj izolantu.

Spotreba materiálu lepenie cca 4–6 kg/m²
Spotreba materiálu stierkovanie cca 3–5 kg/m² (EPS), cca 6–8 kg/m² (MW)
Spotreba vody cca 5–6 litrov čistej vody/vrece
Faktor difúzneho odporu μ cca 19
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,8 W/(m·K)