PROFI UNI AM

Lepiaca a stierková hmota pre fasádne tepelnoizolačné dosky z EPS a MW

Kat.č. Balenie
6721 vrece vrece (25 kg)
6720 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch EPS

Prehlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Na lepenie izolačných dosiek z EPS a MW v zatepľovacích systémoch a na vytváranie výstužnej vrstvy pri súčasnom kladení výstužnej tkaniny.

Vlastnosti

Dobrá spracovateľnosť a prídržnosť k podkladu aj izolantu.

Faktor difúzneho odporu μ cca 45
Spotreba materiálu lepenie cca 4–6 kg/m²
Spotreba materiálu stierkovanie cca 3–5 kg/m² (EPS), cca 6–8 kg/m² (MW)
Spotreba vody cca 5–6 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ W/(m.K)