PROFI Spachtel ZF

Bezcementová hmota na lepenie a stierkovanie izolantov v zatepľovacích systémoch

Kat.č. Balenie
8041 vedro vedro (25 kg)

Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_hydrophob.png Premostenie trhlín Zvýšená flexibilita


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Na lepenie tepelnoizolačných dosiek z MW v ETICS a na vytváranie výstužnej vrstvy za súčasného vkladania výstužnej tkaniny. Je možné použiť tiež na sanáciu trhlín na povrchoch ETICS, omietok a betónu.

Vlastnosti

Dobrá spracovateľnosť, vysoká pružnosť, odolnosť proti klimatickým vplyvom.

Hrúbka vrstvy cca 3 mm
Spotreba materiálu cca 4–5 kg/m²
Ťahová prídržnosť > 100 kN/m² (na EPS)