PROFI Kerafas C2T

Stierková hmota na fasády a viacúčelové lepidlo

Kat.č. Balenie
6723 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Vhodný pod obklady Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Cementová hmota na lepenie tepelnoizolačných dosiek, keramických obkladov a dlažieb a tiež murovacích prvkov z pórobetónu. Ďalej je určená pre stierkovanie muriva a zateplených a nezateplených fasád.

Vlastnosti

Jednoduchá spracovateľnosť, výborná priľnavosť k podkladu aj lepenému prvku.

Spotreba materiálu cca 1,6–6 kg/m² v závislosti na aplikácii
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 1,6 kg/m²/mm (lepenie pórobetónu)
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 4–6 kg/m² (lepenie izolantov)
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 4 kg/m² (stierkovanie
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 2–4 kg/m² (lepenie obkladov a dlažieb)
Hrúbka vrstvy podľa použitia
Hrúbka vrstvy dodatok stierkovanie EPS: 3–5 mm
Hrúbka vrstvy dodatok stierkovanie MW: 5–7 mm
Hrúbka vrstvy dodatok lepenie tepelnoizolačných dosiek: 5–20 mm
Hrúbka vrstvy dodatok lepenie keramických obkladových prvkov: max. 5 mm (celoplošne, lokálne do 20 mm
Hrúbka vrstvy dodatok vyrovnávacia vrstva na minrálne podklady: min. 3 mm
Spotreba vody cca 5–6,5 litrov čistej vody/vrece
Spotreba vody dodatok cca 5–6 litrov čistej vody/vrece na lepenie obkladov a dlažieb
Spotreba vody dodatok cca 5,5–6,5 litrov čistej vody/vrece na lepenie tepelnoizolačných fasádnych dosiek
Spotreba vody dodatok cca 5 litrov čistej vody/vrece na lepenie pórobetónových tvárnic
Faktor difúzneho odporu μ cca 25
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,80 W/(m·K)
Trieda reakcie na oheň A1
Doba otvorenia (+20 °C) cca 20 minút
Škárovanie/pochôdznosť (+20 °C) min. po 24 hodinách
Pevnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká začiatočná prídržnosť–ťahom
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po ponorení do vody
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po uložení pri vyššej teplote
Trvalá odolnosť spoja ≥ 1 N/mm² vysoká prídržnosť–ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania
Sklz ≤ 0,5 mm
Doba zavädnutia: prídržnosť ťahom po t ≥ 20 min. ≥ 0,5 N/mm²
Klasifikácia C2T (EN 12004)