PROFI Fugenflot

Sadrový tmel na montáž sadrokartónových dosiek

Kat.č. Balenie
5641 vrece (5 kg)
5642 vrece (20 kg)

Použitie na stenu Použitie na strop Rýchle vytvrdenie Spracovanie: ručné


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Sypká hmota určená na prípravu tmelu na vyplňovanie škár a spojov medzi sadrokartónovými doskami a na vyplnenie trhlín a škár v murive a v omietke. Tmel je určený na ručné i strojné spracovanie vo vnútornom prostredí budov. Nie je vhodný do trvalo vlhkých a mokrých prevádzok.

Vlastnosti

Výborná spracovateľnosť, nízka objemová hmotnosť, minimalizuje prepadanie tmelenej škáry a tým počet operácií nutných na dosiahnutie plošnej rovinnosti.

Farba biela
Spotreba materiálu cca 0,3 kg/bm hrany HRAK
Spotreba vody cca 2,2–2,4 litrov čistej vody/5 kg vrece
Spotreba vody cca 8,8–9,6 litrov čistej vody/20 kg vrece
Pevnosť v ťahu pri ohybe min. 0,3 N/mm²
Prídržnosť min. 0,25 N/mm²
Trieda reakcie na oheň A1
Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 40–60 minút