PROFI Sušený piesok

PROFI Sušený písek

Sušený piesok pre stavebné použitie

Kat.č. Balenie
6790 vrece vrece (25 kg)

Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Mrazuvzdorný


Technický list

Popis

Oblasť použitia

Piesok (0–0,5 mm) je vhodný ako plnivo do stavebných hmôt, na čistenie oceľových konštrukcií, pieskovanie betónu a pod. Piesok (0,5–1 mm) je určený pre zásyp epoxidových penetrácií, ako plnivo do stavebných hmôt, ako zásypový materiál pri podkládke a škárovaní zámkovej dlažby. Piesok (1–2 mm) je určený ako materiál pre otryskávanie povrchov, ako plnivo do stavebných hmôt, ako zásypový materiál pri kladení a škárovaní zámkovej dlažby, pre náplň bazénových filtrácií apod.

Vlastnosti

Prírodná surovina, vysoký obsah SiO₂, vytriedený, praný, vysušený.

Zrnitosť 0,5–1 mm pre 6790
Zrnitosť 1–2 mm pre 6791
Zrnitosť 0–0,5 mm pre 6792
Zrnitosť 0,3–0,5 mm pro 6794