Barytový betónový poter

Barytový betonový potěr

Betónový poter s obsahom barytu na odtienenie ionizujúceho žiarenia

Kat.č. Balenie
9016 vrece vrece (40 kg)

Popis

Oblasť použitia

Na vytvorenie tieniacich vrstiev, ktoré môžu z konštrukčného hľadiska nahradzovať klasické betónové vrstvy v priestoroch a na pracoviskách zaťažených zdrojmi žiarenia RTG.

Vlastnosti

Zaisťuje splnenie požadovaných hygienických noriem, vysoká objemová hmotnosť.

Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch > 4 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > N/mm²
Spotreba materiálu cca 30 kg/m²/cm