Barytová tieniaca malta výplňová

Barytová stínící malta výplňová

Výplňová hmota s obsahom barytu na odtienenie ionizujúceho žiarenia

Kat.č. Balenie
9015 vrece vrece (40 kg)

Technický list

Popis

Oblasť použitia

Na vyplňovanie sendvičových priečok v priestoroch a na pracoviskách zaťažených zdrojmi žiarenia RTG. Hmota sa použije ako výplň medzi murivo a murovanú prímurovku.

Vlastnosti

Zaisťuje splnenie požadovaných hygienických noriem, vysoká objemová hmotnosť.

Objemová hmotnosť v suchom stave cca 3000 kg/m³
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch > 5 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 40 N/mm²
Spotreba materiálu cca 30 kg/m²/cm