Barytová jadrová omietka

Barytová jádrová omítka

Jadrová omietka s obsahom barytu na odtienenie ionizujúceho žiarenia

Kat.č. Balenie
9014 vrece vrece (40 kg)

Popis

Oblasť použitia

Na omietanie stien v priestoroch na pracoviskách zaťažených zdrojmi žiarenia RTG.

Vlastnosti

Zaisťuje splnenie požadovaných hygienických noriem, vysoká objemová hmotnosť.

Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch > 1 N/mm²
Prídržnosť po 28 dňoch > 35 N/mm²
Spotreba materiálu cca 25 kg/m²/cm