PX 07 Primer

Základný náter pre ošetrenie povrchu pred nanesením antigraffiti náteru

Kat.č. Balenie
5909 fľaša fľaša (1 l)
5910 kanister kanister (5 l)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Na stabilizáciu a ochranu podkladu a zvýšenie priľnavosti následných náterov. Vhodný na hladké a porézne hrubé povrchy a väčšinu nasiakavých minerálnych podkladov (betón, omietky, sadrokartóny, tehly, prírodný kameň, fasádne nátery, atď.)

Vlastnosti

Dobrá priľnavosť k podkladu, vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia a voči pôsobeniu agresívnych chemikálií, paropriepustný, hydrofóbny, UV stabilný, odolný voči alkáliám.

Farba biela
Hodnota pH 8–8,5
Hustota (+20 °C) 1,05 g/cm³
Výdatnosť Veľmi nasiakavé povrchy: 8 m2/l, stredne nasiakavé povrchy: 12 m2/l, nenasiakavé povrchy: 16 m2/l