PX 07 Primer

Základný náter pre ošetrenie povrchu pred nanesením antigraffiti náteru

Kat.č. Balenie
5909 fľaša fľaša (1 l)
5910 kanister kanister (5 l)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Na stabilizáciu a ochranu podkladu a zvýšenie priľnavosti následných náterov. Vhodný na hladké a porézne hrubé povrchy a väčšinu nasiakavých minerálnych podkladov (betón, omietky, sadrokartóny, tehly, prírodný kameň, fasádne nátery, atď.)

Vlastnosti

Dobrá priľnavosť k podkladu, vysoká odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia a voči pôsobeniu agresívnych chemikálií, paropriepustný, hydrofóbny, UV stabilný, odolný voči alkáliám.

Farba biela
Výdatnosť Veľmi nasiakavé povrchy: 8 m²/l, stredne nasiakavé povrchy: 12 m²/l, nenasiakavé povrchy: 16 m²/l
Hodnota pH 8–8,5
Hustota (+20 °C) 1,05 g/cm³