PROFI LIKVID EKO

Prostriedok k ekologickej likvidácii rias a plesní

Kat.č. Balenie
5901 kanister kanister (5 kg)
5902 kanister kanister (10 kg)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie distributora

Popis

Oblasť použitia

K čisteniu fasád alebo povrchov stavebných konštrukcií a k odstráneniu rias a plesní na rôznych typoch minerálnych a disperzných podkladov. Je určený pre vnútornú aj vonkajšiu aplikáciu.

Vlastnosti

Bez zápachu, výborná účinnosť aj na povrchu silno znečistenom mikroorganizmami.

Spotreba materiálu 0,1–0,2 kg/m² (v závislosti na nasiakavosti a štruktúre podkladu)