PROFI Antikalko

Odstraňovač vápenných výkvetov

Kat.č. Balenie
5999 kanister kanister (5 l)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Aplikácia striekaním/Airless


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie distributora

Popis

Oblasť použitia

Prípravok určený na odstraňovanie prejavov vápenných solí na lícovej strane stavebných konštrukcií – murive, zámkovej dlažbe, pohľadových betónoch, disperzných systémoch, obkladoch a pod. Prípravok je už namiešaný v aplikačnej koncentrácii a neriedi sa.

Vlastnosti

Vysoká účinnosť, neovplyvňuje farebnosť podkladu.

Farba transparentná, číra
Spotreba materiálu 1 l/5–10 m² v závislosti od nasiakavosti a znečistenia podkladu
Hodnota pH cca 3–5