KTX 07

Jednozložkový bezfarebný náter na ochranu povrchov pred graffiti

Kat.č. Balenie
5911 fľaša fľaša (1 l)
5912 kanister kanister (5 l)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Na ochranu povrchu voči sprejovým farbám a väčšine dostupných fixiek, atramentov, vtáčích výkalov, hline, kyslým dažďom, vlhkosti, plagátom, samolepkám a lepidlám. Na hladké, ale aj porézne povrchy bežných stavebných materiálov.

Vlastnosti

Výborná priľnavosť k podkladu, jednoduchá aplikácia, bezfarebný, paropriepustný, UV odolný, stálofarebný, vodoodpudivý, následné graffiti sa odstraňujú len vodou.

Difúzia vodnej pary sd≤0,1 m
Farba sivá
Hodnota pH 7
Hustota 0,88 g/cm³
Obsah sušiny 45–55 %
Výdatnosť Veľmi nasiakavé povrchy:6–8 m2/l, stredne nasiakavé povrchy:8–10 m2/l, nenasiakavé povrchy:10–12 m2/l