PROFI PUR pena trubičková

Jednozložková polyuretánová montážna a konštrukčná pena

Kat.č. Balenie
5939 Kartuša kartuša (750 ml)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Prehlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverových zárubní, akustická izolácia a tmelenie dilatačných priečok, zatepľovanie strešných konštrukcií atď.

Vlastnosti

Pena na báze polyuretánu.

Farba svetlo žltá
Hustota cca 20–25 kg/m³
Kapilárna nasiakavosť 2,5 % po 24 hodinách
Pevnosť v tlaku 0,05 N/mm²
Prídržnosť ťahom 0,14 N/mm²
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/(m.K)
Teplotná odolnosť +50 – +90 °C
Trieda reakcie na oheň B3 (DIN 4102)
Výdatnosť cca 35–42 l z kartuše