PROFI PUR pena pištoľová

PROFI PUR pěna pistolová

Jednozložková polyuretánová montážna a konštrukčná pena

Kat.č. Balenie
5927 Kartuša kartuša (750 ml)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Prehlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverových zárubní. Na izoláciu potrubných systémov, utesňovanie priechodov v stenách a vyplňovanie dutín. Akustická aj tepelná izolácia.

Vlastnosti

Vynikajúca priľnavosť k podkladu, vysoká odolnosť proti starnutiu, efektívny výplňový materiál.

Farba svetlo žltá
Hustota cca 18–22 kg/m³
Kapilárna nasiakavosť 2,5 % po 24 hodinách
Pevnosť v tlaku 0,05 N/mm²
Prídržnosť ťahom 0,14 N/mm²
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/(m.K)
Teplotná odolnosť +50 – +90 °C
Trieda reakcie na oheň B3 (DIN 4102)
Výdatnosť cca 45 l z kartuše