PROFI PUR pena nízkoexpanzná trubičková

Jednozložková polyuretánová montážna a konštrukčná pena s nízkou rozťažnosťou

Kat.č. Balenie
5940 Kartuša kartuša (750 ml)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Prehlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní, akustická izolácia
a tmelenie dilatačných priečok, zatepľovanie strešných konštrukcií atď.

Vlastnosti

Pena na báze polyuretánu s nízkou rozťažnosťou.

Farba svetlo žltá
Hustota cca 25–30 kg/m³
Kapilárna nasiakavosť 0,4 % po 24 hodinách
Pevnosť v tlaku 0,2 N/mm²
Prídržnosť ťahom 0,14 N/mm²
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/(m.K)
Teplotná odolnosť +60 – +100 °C
Trieda reakcie na oheň B3 (DIN 4102)
Výdatnosť cca 47 l z kartuše