PROFI PUR pena nízkoexpanzná pištoľová

PROFI PUR pěna nízkoexpanzní pistolová

Nízkoexpanzná jednozložková polyuretánová montážna a konštrukčná pena

Kat.č. Balenie
5928 Kartuša kartuša (750 ml)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Prehlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverových zárubní pri požiadavke na minimálnu expanziu. Na utesňovanie priechodov v stenách, výplň obkladov, na izoláciu a zatepľovanie strešných konštrukcií apod.

Vlastnosti

Nízka rozťažnosť, zvýšená pevnosť, vynikajúca priľnavosť k podkladu, vysoká odolnosť proti starnutiu, vlhkosti a rastu plesní a húb.

Farba svetlo žltá
Hustota cca 22–25 kg/m³
Kapilárna nasiakavosť 0,6 % po 24 hodinách
Pevnosť v tlaku 0,22 N/mm²
Prídržnosť ťahom 0,14 N/mm²
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ W/(m.K)
Teplotná odolnosť +60 – +100 °C
Trieda reakcie na oheň B3 (DIN 4102)
Výdatnosť až 55 l