PROFI PUR pena nízkoexpanzná pištoľová

PROFI PUR pěna nízkoexpanzní pistolová

Nízkoexpanzná jednozložková polyuretánová montážna a konštrukčná pena

Kat.č. Balenie
5928 Kartuša kartuša (760 ml)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverových zárubní pri požiadavke na minimálnu expanziu. Na utesňovanie priechodov v stenách, výplň obkladov, na izoláciu a zatepľovanie strešných konštrukcií apod.

Vlastnosti

Nízka rozťažnosť, zvýšená pevnosť, vynikajúca priľnavosť k podkladu, vysoká odolnosť proti starnutiu, vlhkosti a rastu plesní a húb.