PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm, strojová

PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm

Jadrová omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre strojové spracovanie

Kat.č. Balenie
3586 vrece vrece (40 kg)
3585 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difúzne otvorený Zvýšená flexibilita


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 14 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy vnútri: min 15 mm
Hrúbka vrstvy vonku: min. 20 mm
Spotreba vody cca 8 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku cca 0,9 N/mm²
Objemová hmotnosť cca 1650 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 6
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)