PROFI Repaspachtel rapid

Rýchlotvrdnúca, cementová, polymérom modifikovaná opravná stierková hmota

Kat.č. Balenie
6050 vrece vrece (15 kg)

Vnútorné použitie Icon_Anwendung-Boden_Wand_Decke.png Spracovanie: ručné Vysoko zaťažiteľný Rýchle vytvrdenie
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

K vyrovnaniu a lokálnym opravám výtlkov, prehĺbenín a prasklín na podlahách, stenách, stropoch, schodiskách v hrúbke až 30 mm na bežných minerálnych podkladoch (betón, cementové a vápennocementové omietky atď.)

Vlastnosti

Veľmi rýchle vytvrdnutie, vysoká konečná pevnosť a povrchová tvrdosť, pochôdznosť a možnosť zarovnania prebrúsením po cca 60 minútach, ďalšiu vrstvu je možné nanášať po cca 2 hodinách od aplikácie.

Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 15 minút
Hrúbka vrstvy 2–30 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch ≥ 7 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 2 hodinách ≥ 10 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 24 hodinách ≥ 20 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch ≥ 35 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 6 hodinách ≥ 15 N/mm²
Pochôdznosť (+20 °C) cca po 1 hodine
Prídržnosť po 28 dňoch ≥ 1,5 N/mm²
Spotreba materiálu cca 1,6 kg/m²/mm
Spotreba vody cca 3–3,3 l čistej vody/15 kg vrece (20–22 %)
Trieda reakcie na oheň A1