PROFI Repaspachtel rapid Nová receptúra

Rýchlotvrdnúca opravná hmota s vláknami pre interiér aj exteriér

Kat.č. Balenie
6051 vrece vrece (20 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Icon_Anwendung-Boden_Wand_Decke.png Spracovanie: ručné Vysoko zaťažiteľný Rýchle vytvrdenie Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na vyrovnanie a lokálne opravy výtlkov, priehlbín a prasklín na podlahách, stenách, stropoch, schodiskách v hrúbkach až 30 mm na bežných minerálnych podkladoch (betón, cementové a vápennocementové omietky, tehla, kameň atď.).

Vlastnosti

Veľmi rýchle vytvrdnutie, vysoká konečná pevnosť a povrchová tvrdosť, mrazuvzdornosť a dlhodobá stabilita pri vystavení teplotám až +65 °C.

Spotreba materiálu cca 1,9 kg/m²/mm
Hrúbka vrstvy 2–30 mm
Spotreba vody cca 2,6–2,9 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku ≥ 10 N/mm² po 2 hodinách
Pevnosť v tlaku ≥ 15 N/mm² po 6 hodinách
Pevnosť v tlaku ≥ 20 N/mm² po 24 hodinách
Pevnosť v tlaku ≥ 40 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 8 N/mm² po 28 dňoch
Prídržnosť ≥ 2 N/mm² (FP; B)
Faktor difúzneho odporu μ max. 40
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ max. 1,11 W/(m·K)
Kapilárna nasiakavosť Wc0
Trieda reakcie na oheň A1(fl)
Pochôdznosť (+20 °C) cca 90 minút
Tepelná kompatibilita – cyklické zaťaženie búrkovým dažďom ≥ 1,5 N/mm²
Súdržnosť po cyklickom zmrazovaní a rozmrazovaní (100 cyklov) ≥ 2 N/mm²
Viazané zmrašťovanie a rozťažnosť ≥ 2 N/mm²
Odolnosť proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok max. 150 g/m² (po 100 cykloch)
Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 30 minút
Objemová hmotnosť cca 1.900 kg/m³