PROFI MULTIGRUND EPOXI

Epoxidová dvojzložková univerzálna hmota

Kat.č. Balenie
5749 vedro sada (5 kg)
5748 vedro sada (28 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Dvojkomponentný produkt


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Penetračný náter pod podlahové potery a stierky. So zásypom kremičitým pieskom aj ako kontaktný mostík. Ďalej ako materiál na zošívanie, injektovanie a vyplňovanie trhlín, škár a dutín a tiež ako materiál na prípravu plastbetónov a vyrovnávacích hmôt.

Vlastnosti

Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu, veľmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózna, odolnosť voči chemikáliám, bez obsahu rozpúšťadiel, nízky obsah VOC.

Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca minút
Farba
Konzistencia
Objemová hmotnosť cca kg/m³
Pevnosť v ťahu pro ohybe cca N/mm² (EN 13892-2)
Pevnosť v tlaku cca N/mm² (EN 13892-2)
Plné vytvrdenie (+20 °C) cca po 7 dňoch
Pochôdznosť (+20 °C) cca po 24–36 hodiny
Pomer miešania
Prídržnosť k betónu cca N/mm² (EN 13892-2)
Spotreba materiálu cca 0,55–0,7 kg/m² na náter
Trieda reakcie na oheň E(fl)
Zaťažiteľnosť (+20 °C) cca po 24 dňoch