PROFI Multigrund Epoxi

Epoxidová dvojzložková univerzálna hmota

Kat.č. Balenie
5749 vedro sada (5 kg)
5748 vedro sada (28 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Dvojkomponentný produkt


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Penetračný náter pod podlahové potery a stierky. So zásypom kremičitým pieskom aj ako kontaktný mostík. Ďalej ako materiál na zošívanie, injektovanie a vyplňovanie trhlín, škár a dutín a tiež ako materiál na prípravu plastbetónov a vyrovnávacích hmôt.

Vlastnosti

Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu, veľmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózna, odolnosť voči chemikáliám, bez obsahu rozpúšťadiel, nízky obsah VOC.

Pomer miešania hmotnostný, 2,5 dielov zložky A : 1 diel zložky B
Farba žltkastá, mierny zákal zložka A, číra zložka B
Spotreba materiálu cca 0,3–0,7 kg/m² na náter
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 0,3 kg/m² na náter na hladké a nesavé podklady
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 0,55–0,7 kg/m² na náter na hrubé, štruktúrované a savé podklady
Pevnosť v tlaku cca 51 N/mm² (EN 13892-2)
Pevnosť v ťahu pri ohybe cca 32 N/mm² (EN 13892-2)
Prídržnosť cca 1,5 N/mm² na betóne
Odolnosť proti nárazu trieda I ≥ 4 Nm
Odolnosť proti obrusu BCA AR0,5
Trieda reakcie na oheň E(fl)
Pochôdznosť (+20 °C) cca po 24–36 hodinách
Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 30 minút
Zaťažiteľnosť (+20 °C) cca po 3 dňoch
Plné vytvrdenie (+20 °C) cca po 7 dňoch
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody w < 0,1 kg/m².h0,5
Odtrhová skúška na posúdenie priľnavosti ≥ 2,0 N/mm²
Objemová hmotnosť cca 1100 kg/m³
Konzistencia tekutá (zložka A aj B)