PROFI ADI PLUS

Zlepšujúca disperzná prísada do poterov a mált

Kat.č. Balenie
6821 kanister (2 kg)
6820 kanister kanister (10 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pre podlahové vykurovanie


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Prísada do zámesovej vody na zušľachtenie cementom spojených zmesí (prostých podlahových poterov a omietkových a maltových zmesí) a na prípravu „živého“ kontaktného mostíka na aplikáciu združených poterov na hladké podklady vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Zvyšuje prídržnosť k podkladu a pevnosť v ťahu za ohybu.

Vlastnosti

Zvyšuje prídrřnosť k podkladu, pevnosť v ťahu při ohybe, mrazuvzdornosť, oteruvzdornosť a chemickú odolnosť vyzretých hmôt, znižuje nasiakavosť a sklon k sprašovaniu povrchu.

Spotreba materiálu 0,075 l/kg