PROFI ADI PLUS

Zlepšujúca disperzná prísada do poterov a mált

Kat.č. Balenie
6821 kanister (2 kg)
6820 kanister kanister (10 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pre podlahové vykurovanie


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie výrobcu

Popis

Oblasť použitia

Prísada do zámesovej vody na zušľachtenie cementom spojených zmesí (prostých podlahových poterov a omietkových a maltových zmesí) a na prípravu „živého“ kontaktného mostíka na aplikáciu združených poterov na hladké podklady vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

Vlastnosti

Zvyšuje prídrřnosť k podkladu, pevnosť v ťahu pri ohybe, mrazuvzdornosť, oteruvzdornosť a chemickú odolnosť vyzretých hmôt, znižuje nasiakavosť a sklon k sprašovaniu povrchu.

Farba žltkastá
Spotreba materiálu 0,075 l/kg
Obsah sušiny (49 ± 1) %
Hodnota pH cca 8
Objemová hmotnosť 1,03 kg/dm³