PROFI NIVELLGIPS 35

Samonivelizačná sadrová rýchlotuhnúca podlahová stierka na vyrovnávanie podkladu

Kat.č. Balenie
6071 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Vysoko zaťažiteľný Vhodný pre podlahové vykurovanie Odolný proti pojazdu kolieskovou stoličkou Rýchle vytvrdenie
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa C35-F8


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na vyrovnávanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových náterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu a prevrstvenie podlahového vykurovania vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek.

Vlastnosti

Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, pochôdznosť po 2–3 hodinách (v závislosti na množstve zámesovej vody), pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm².

Doba spracovateľnosti (+20 °C) min. 40 minút
Hrúbka vrstvy 1–15 mm
Možnosť kladenia (+20 °C) cca po 1 dni (v závislosti od hrúbky vrstvy)
Možnosť podlahového kúrenia áno
Odolnosť pojazdu kolieskovou stoličkou áno (pod podlahovú krytinu)
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch ≥ 8 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch ≥ 35 N/mm²
Pochôdznosť (+20 °C) cca po 2–3 hodinách
Spotreba materiálu cca 1,6 kg/m²/mm
Spotreba vody cca 5,5 litrov čistej vody/vrece
Trieda reakcie na oheň A1