Podlahová izolácia

Podlahová izolace

Kat.č. Balenie
x103 Polystyrén pre kročajový útlm
x102 Polystyrén podlahový
x101 Minerálna vata podlahová

Popis

Oblasť použitia

Vlastnosti