Granulát EPS

Kat.č. Balenie
5958 vrece (250 l)

Popis

Oblasť použitia

Drvený penový polystyrén ako prísada do ľahčených betónov.

Vlastnosti

Sypná hmotnosť 10–20 kg/m³
Veľkosť zrna cca 5–10 mm