PROFI Styrol-Binder

Spojivo na prípravu polystyrénbetónu

Kat.č. Balenie
6200 vrece vrece (16 kg)
6201 vrece vrece (20 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: strojové
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Na prípravu tepelnoizolačnej, vyrovnávajúcej a podkladovej vrstvy pod podlahové potery. Zrovnáva nerovnosti podkladu tvorené inštalačnými rozvodmi. Pre vnútorné použitie.

Vlastnosti

Veľmi dobrá spracovateľnosť, rýchly nárast pevnosti.

Spotreba materiálu cca 80 kg/m³
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 80 kg spojiva na 1 m³ EPS-granulátu, (8 mm kvalita pre stavebníctvo, bez balenia)
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 50 l vody na 1 m³ EPS-granulátu
Spotreba materiálu – podrobnosti podľa veľkosti miešacej pumpy: 16 kg spojiva na 200 l EPS granulátu
Spotreba materiálu – podrobnosti podľa veľkosti miešacej pumpy: 20 kg spojiva na 250 l EPS granulátu
Hrúbka vrstvy cca 60 kg/m³
Spotreba vody cca 50 l/m³ granulátu EPS, cca 30 l/m³ drviny
Polystyrénbetón objemová hmotnosť v suchom stave* cca 100 kg/m³
Polystyrénbetón stlačiteľnosť c* ≤ 2 mm
Polystyrénbetón tepelná vodivosť * cca 0,045–0,055 W/(m·K)
Polystyrénbetón napätie v tlaku pri 10% stlačení* 80 kPa
Betón z drviny – spotreba materálu 40 kg spojiva na 1 m³ drviny
Betón z drviny – spotreba materálu cca 30 l vody na 1 m³ drviny
Betón z drviny – objemová hmotnosť v suchom stave** cca 1.500–1.700 kg/m³
Informácie * Uvedené technické údaje sú iba orientačné a môžu podliehať veľkým výkyvom v závislosti od kvality použitého EPS.
Informácie ** Uvedené technické údaje sú iba orientačné a môžu podliehať veľkým výkyvom v závislosti od kvality použitej drviny.