PROFI rýchlotuhnúci poter CT-C30-F5-SE1 (E300)

PROFI Schnellestrich Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300)

Rýchlotuhnúci cementový poter s prídavkom vlákien

Kat.č. Balenie
2170 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: strojové Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Vhodný pre podlahové vykurovanie Vysoko zaťažiteľný Rýchle vytvrdenie


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre združené aj plávajúce podlahové potery, vrátane poterov s podlahovým vykurovaním. Pri bežných podmienkach je zaťažiteľný už po 24 hodinách, pre vnútorné prostredie.

Vlastnosti

Veľmi rýchly nábeh pevnosti, za 24 hodín obsahuje maximálne 2 % vlhkosti, pevnosť v tlaku 30 N/mm², po vytvrdnutí netvorí trhliny.

Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy 30–80 mm
Spotreba vody cca 2 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 30 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 5 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2.100 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 50
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)