PROFI cementový liaty poter CT-C20-F4 (E225)

PROFI Zementfließestrich CT-C20-F4 (E225)

Samonivelizačný cementový liaty poter

Kat.č. Balenie
2100 silo silo

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Vhodný pre podlahové vykurovanie Vysoko zaťažiteľný
IBO 49


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre strojovú a ručnú aplikáciu združených aj plávajúcich podláh, podláh oddelených fóliou. Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Vhodný tiež do vlhkého prostredia.

Vlastnosti

Pevnosť v tlaku väčšia ako 20 N/mm², rýchle kladenie, výborné samonivelizačné vlastnosti a schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla.

Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy pozri ÖNORM B 3732
Spotreba vody cca 4,5–5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 20 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 4 N/mm² po 28 dňoch
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2.000 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 40
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)
Konzistencia pri spracovaní rozliv 35 až 40 cm (merná nádoba 1,3 l)