PROFI cementový liaty poter CT-C20-F4 (E225)

PROFI Zementfließestrich

Samonivelizačný cementový liaty poter

Kat.č. Balenie
2110 vrece vrece (40 kg)
2100 silo silo

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Vhodný pre podlahové vykurovanie Vysoko zaťažiteľný
IBO 49


Technický list
Vyhlásenie o parametroch

Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Pre strojovú a ručnú aplikáciu združených aj plávajúcich podláh, podláh oddelených fóliou. Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Vhodný tiež do vlhkého prostredia.

Vlastnosti

Pevnosť v tlaku väčšia ako 20 N/mm², rýchle kladenie, výborné samonivelizačné vlastnosti a schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla.

Faktor difúzneho odporu μ cca 40
Hrúbka vrstvy pozri technický list produktu
Konzistencia pri spracovaní rozliv 35 až 40 cm (merná nádoba 1,3 l)
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2.000 kg/m³
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch 2100: > 4 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch 2120: > 5 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch 2100: > 20 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch 2120: > 30 N/mm²
Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 4,5–5 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)