PROFI 7-dňový Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225)

PROFI 7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225)

Univerzálny cementový 7dňový poter s urýchleným tuhnutím

Kat.č. Balenie
2169 silo vrece (40 kg)
2168 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Vhodný pre podlahové vykurovanie Rýchle vytvrdenie


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre združené aj plávajúce podlahové potery, vrátane poterov s podlahovým vykurovaním. Pre vnútorné použitie, vhodný aj do vlhkých priestorov. Kladenie ďalších vrstiev je možné už po 7 dňoch.

Vlastnosti

Veľmi dobrá spracovateľnosť, vystužený vláknami, rýchly nárast pevnosti, pevnosť v tlaku 20 N/mm², po vytvrdnutí netvorí trhliny.

Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy pozri ÖNORM B 3732
Spotreba vody cca 3,2 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 20 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 4 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2100 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 50
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)