PROFI TIEFENGRUND EPOXI

Epoxidová dvojzložková penetračná hmota s hĺbkovým účinkom

Kat.č. Balenie
5954 vedro sada (10 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Dvojkomponentný produkt


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Penetračný náter pod podlahové potery a stierky na hĺbkové spevnenie cementom viazaných podkladov za účelom vytvorenia spevnenej a vysoko odolnej podlahovej vrstvy.

Vlastnosti

Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu, veľmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózna, odolnosť voči chemikáliám, zvýšená penetračná schopnosť.

Pomer miešania
Farba
Spotreba materiálu cca 0,3 kg/m² na náter
Pevnosť v tlaku cca 51 N/mm² (EN 13892-2)
Pevnosť v ťahu pri ohybe cca 32 N/mm² (EN 13892-2)
Prídržnosť k betónu cca 1,5 N/mm² (EN 13892-2)
Trieda reakcie na oheň E(fl)
Pochôdznosť (+20 °C) cca po 24 hodiny
Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 20 minút
Zaťažiteľnosť (+20 °C) cca po 3 dňoch
Plné vytvrdenie (+20 °C) cca po 7 dňoch
Objemová hmotnosť cca
Konzistencia