PROFI Finalspachtel Nový

Pastovitá stierka pre finálnu povrchovú úpravu v interiéri

Kat.č. Balenie
6020 vedro vedro (25 kg)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Slúži pre celoplošné stierkovanie muriva v interiéroch, v hrúbke až do cca 4 mm v jednom pracovnom kroku. Je zvlášť vhodný na vytváranie hladkých omietok a k celoplošným úpravám jadrových a štukových omietok, betónových povrchov, sadrokartónov, sadrovláknitých a cementotrieskových dosiek a pod. Ďalej je použiteľný na vyrovnanie povrchov pred maľovaním a k lokálnym opravám nerovností. Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou voči oteru pri súčasnom zachovaní ľahké brúsiteľnosti. Neodporúča sa aplikovať v trvale vlhkom a mokrom prostredí.

Vlastnosti

Pastózna stavebná hmota určená pre tenkovrstvovú finálnu povrchovú úpravu stavebných konštrukcií, predovšetkým pre celoplošné stierkovanie stien v interiéroch.


Vnútorné použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Aplikácia striekaním/Airless