PROFI Finalspachtel

Pastózna stierková hmota určená pre tenkovrstvovú a hladkú finálnu povrchovú úpravu v interiéri

Kat.č. Balenie
6017 vedro vedro (5 kg)
6020 vedro vedro (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Aplikácia striekaním/Airless


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Celoplošné stierkovanie podkladu do hrúbky až 4 mm. Nanášanie ručne alebo strojovo. Vhodná k vytváraniu hladkých povrchov na jadrových a štukových omietkach, betónoch apod. Nie je určená do trvalo vlhkého prostredia.

Vlastnosti

Veľmi dobrá spracovateľnosť, zvýšená odolnosť voči oteru, brúsiteľná, paropriepustná.

Spotreba materiálu cca 1,4 kg/m²/mm
Hrúbka vrstvy do 4 mm
Ťahová prídržnosť cca 0,25 N/mm²
Obsah sušiny cca 63–65 %