PROFI Edelweiss 1 mm a 2 mm

PROFI Edelweiß 1 mm und 2 mm

Jasne biela minerálna vrchná omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Kat.č. Balenie
6300 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Finálna dekoratívna štuková omietka s filcovaným povrchom na všetky bežné jadrové omietky. Vďaka jasne bielej farbe nevyžaduje použitie fasádneho náteru.

Vlastnosti

Čisto biela, silne hydrofobizovaná, jednoduchá spracovateľnosť, dlhodobá trvanlivosť.

Spotreba materiálu 6300: cca 4 kg/m²/2 mm (pre zrnitosť ≤ 1 mm)
Spotreba materiálu 6310: cca 6 kg/m²/4 mm (pre zrnitosť ≤ 2 mm)
Hrúbka vrstvy min. 2 mm resp. min. 4 mm
Spotreba vody cca 5,3 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 3,5 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 1 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1600 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 15
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,61 W/(m·K)