PROFI Putz 1,2 mm

Univerzálna vápennocementová ručná zmes pre omietanie a murovanie všetkých bežných typov muriva

Kat.č. Balenie
2310 vrece vrece (25 kg)
2300 vrece vrece (40 kg)
2330 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Ako jadrová omietka, povrch je možné zafilcovať. Taktiež na drobné opravy muriva a omietok, zamurovanie drážok a priestupov. Pri murovaní na murivo z pálených alebo cementom spojených tvárnic. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Univerzálne použitie, hrubší povrch pri filcovaní.

Spotreba materiálu cca 14 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy vnútorná stena: min. 10 mm
Hrúbka vrstvy vnútorný strop: min. 8 mm
Hrúbka vrstvy vonku: min. 20 mm
Spotreba vody cca 5 litrov čistej vody/25 kg vrece
Spotreba vody cca 8 litrov čistej vody/40 kg vrece
Pevnosť v tlaku > 3 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 1 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1450 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 15
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,82 W/(m·K)