PROFI MZ2 2 mm

Cementová jadrová omietka pre ručné a strojové spracovanie určená najmä pre omietanie soklov

Kat.č. Balenie
1310 vrece vrece (40 kg)
1300 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Vysoko zaťažiteľný Vhodný pod obklady


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na omietanie všetkých bežných druhov muriva vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Ideálne pre plochy s požiadavkou na vyššiu pevnosť a tvrdosť omietky. Vhodná ako podklad pod ťažké kamenné obklady.

Vlastnosti

Trvanlivosť, vysoká pevnosť, odolnosť proti poveternosti.

Spotreba materiálu cca 14 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy vnútorná stena: min. 10 mm
Hrúbka vrstvy vnútorný strop: min. 8 mm
Hrúbka vrstvy vonku: min. 20 mm
Spotreba vody cca 8 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 6 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 1,5 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1600 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ 20
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,82 W/(m·K)