PROFI MK2 1,2 mm

Vápennocementová prírodne biela omietka pre ručné aj strojové spracovanie s možnosťou zafilcovania povrchu

Kat.č. Balenie
1160 vrece vrece (40 kg)
1150 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Difúzne otvorený
Vitalbau natureplus


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na omietanie všetkých bežných druhov muriva vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Ako jednovrstvová omietka, ale tiež ako jadrová vrstva a štuk. Veľmi vhodná pri rekonštrukciách alebo ako hrubší štuk na fasády a sanačné omietky. Nie je vhodná ako podklad pod obklady.

Vlastnosti

Veľmi dobrá spracovateľnosť, výborná paropriepustnosť, krémová farba.

Spotreba materiálu cca 14 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy vnútorná stena: min. 10 mm
Hrúbka vrstvy vnútorný strop: min. 8 mm
Hrúbka vrstvy vonku: min. 20 mm
Spotreba vody cca 9–9,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 1 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 0,5 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1450 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 8
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,45 W/(m·K)