PROFI Unimalta 2 mm

PROFI Grundputz 2 mm

Vápennocementová jadrová ručná omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Kat.č. Balenie
1902 vrece vrece (25 kg)
1901 vrece vrece (40 kg)
1911 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na omietanie všetkých bežných typov muriva, slúži ako podklad pod štukové omietky, prípadne ako podklad pod keramické obklady. Je možné použiť tiež na murovanie a na drobné opravy.

Vlastnosti

Vysoká pevnosť, dobrá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 15 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 5,5–6 litrov čistej vody/40 kg vrece
Spotreba vody cca 3,5 litrov čistej vody/25 kg vrece