PROFI MP4 0,8 mm

Jednovrstvová vápennosadrová omietka s filcovaným povrchom určená pre strojové spracovanie vo vnútornom prostredí

Kat.č. Balenie
1280 vrece vrece (40 kg)
1270 silo silo

Vnútorné použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png
IBO 46


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva filcovaním. Reguluje vlhkosť v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Používať len v suchých priestoroch. Vhodná pre stenové vykurovanie.

Vlastnosti

Paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 12 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy stena: min. 10 mm
Hrúbka vrstvy strop: min. 8 mm
Spotreba vody cca 12 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 2 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 1 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1350 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 11
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,47 W/(m·K)