PROFI MP2 Leicht

PROFI MP2 Glättputz Leicht

Ľahčená jednovrstvová strojová vápennosadrová omietka s hladkým povrchom určená pre vnútorné prostredie

Kat.č. Balenie
1365 vrece vrece (30 kg)
1356 silo silo

Vnútorné použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: strojové
IBO 46


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva gletovaním. Reguluje vlhkosť v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Používať len v suchých priestoroch.

Vlastnosti

Nízka spotreba, veľmi hladký povrch, paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.

Faktor difúzneho odporu μ cca 10
Hrúbka vrstvy stena: min. 10 mm
Hrúbka vrstvy strop: min. 8 mm
Objemová hmotnosť cca 950 kg/m³
Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 1 N/mm²
Pevnosť v tlaku ≥ 2 N/mm²
Spotreba materiálu cca 8 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 15 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,34 W/(m·K)