PROFI MP2 0,8 mm

PROFI MP2 Glättputz 0,8 mm

Jednovrstvová vápennosadrová omietka s hladkým povrchom určená pre strojové aj ručné spracovanie vo vnútornom prostredí

Kat.č. Balenie
1360 vrece vrece (40 kg)
1350 silo silo

Vnútorné použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png
IBO 46


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva gletovaním. Reguluje vlhkosť v interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Je možné použiť len v suchých priestoroch. Vhodná pre stenové vykurovanie.

Vlastnosti

Veľmi hladký povrch, paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 11 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy stena: min. 10 mm
Hrúbka vrstvy strop: min. 8 mm
Spotreba vody cca 13 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 2 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 1 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1300 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 11
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,47 W/(m·K)