PROFI MGZ 0,8 mm

Jednovrstvová vápennocementová omietka s prídavkom sadry s kletovaným alebo filcovaným povrchom

Kat.č. Balenie
1295 vrece vrece (40 kg)
1290 silo silo

Vnútorné použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png
IBO 46


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na strojové alebo ručné omietanie všetkých bežných podkladov v interiéri. Je možné nanášať aj viacvrstvovou technológiou ako jadro a následnú vrchnú omietku. Vhodná tiež pre stenové vykurovanie (do 40 °C).

Vlastnosti

Veľmi dobrá spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť.

Spotreba materiálu cca 12 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy stena: min. 10 mm
Hrúbka vrstvy strop: min. 8 mm
Spotreba vody cca 9–9,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 3 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 1 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1400 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 11
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,51 W/(m·K)